கற்பனை உலகை கண் முன்னே காட்டும் VIRTUAL AUGMENTED & MIXED REALITY தொழில்நுட்பங்கள்

கற்பனை உலகை கண் முன்னே காட்டும் VIRTUAL AUGMENTED & MIXED REALITY தொழில்நுட்பங்கள் இந்த மூன்று தொழில்நுட்பங்களும் Immersive Technology என்று அழைக்கப்படுகிறது.இவைகள் அனைத்தும் Real…

Continue Reading →

தகவல் சேமிப்பில் முன்னோடியான கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கின் பலன்கள் (CLOUD COMPUTING & SERVICES)

தகவல் சேமிப்பில் முன்னோடியான கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கின் பலன்கள் (CLOUD COMPUTING & SERVICES) Based on Cloud Service:- 1. IaaS 2. PaaS 3. SaaS…

Continue Reading →

பிக் டேட்டாவின் டிஸ்ட்ரிபூட்டட் பிராஸஸிங் பிரேம்ஒர்க் ஹடூப் ஓர் அலசல்(HADOOP TECHNOLOGY)

பிக் டேட்டாவின் டிஸ்ட்ரிபூட்டட் பிராஸஸிங் பிரேம்ஒர்க் ஹடூப் ஓர் அலசல்(HADOOP TECHNOLOGY) ஹடூப் என்பது ஒரு எல்லார்க்கும் கிடைக்க கூடிய ஒரு திறந்த வெளி(OPEN SOURCE) மென்பொருளாகும்…

Continue Reading →

தானியங்கி உலகத்திற்கு அடிகோலும் ஐஓடி தொழில்நுட்பம் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் INTERNET OF THINGS(IoT)

தானியங்கி உலகத்திற்கு அடிகோலும் ஐஓடி தொழில்நுட்பம் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் INTERNET OF THINGS(IoT) IoTஎன்பது உலகத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான வன்பொருள் கருவிகள் இணையத்துடன் இணைக்கப்படுவதாகும் இந்த…

Continue Reading →

இணையத்தில் பணப் பரிமாற்றத்தில் பட்டய கெளப்பும் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் ஒரு பார்வை (BLOCKCHAIN TECHNOLOGY)

இணையத்தில் பணப் பரிமாற்றத்தில் பட்டயகெளப்பும் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் ஒரு பார்வை (BLOCKCHAIN TECHNOLOGY) கட்டச்சங்கிலி என்பது கட்டங்களின்(Block) தொகுப்பு ஆகும் இதில் ஒவ்வொரு கட்டமும் தகவல்களை…

Continue Reading →