டிஜிட்டல் உலகை இணைக்கும் இணையம் தோன்றிய வரலாறும் அதன் இயங்கும் முறைகளும்-TAMIL ARTICLE

டிஜிட்டல் உலகை இணைக்கும் இணையம் தோன்றிய வரலாறும் அதன் இயங்கும் முறைகளும் இன்டர்நெட் உருவாக்கத்திற்கு நாம் ஒரு தனி நபருக்கு நன்றி சொல்வதென்பது இயலாததாகும். இன்டர்நெட் என்பது…

Continue Reading →

WiFi TAMIL ARTICLE – இவன் IoTன் முதுகெலும்பு சும்மா இணையத்தை தெறிக்கவிடும் WIFI பற்றிய ஒரு பார்வை

இவன் IoTன் முதுகெலும்பு சும்மா இணையத்தை தெறிக்கவிடும் WIFI பற்றிய ஒரு பார்வை WIFI: WIFI என்பது Wireless networking protocol குடும்பத்தை சேர்ந்ததாகும். இது IEEE…

Continue Reading →