Samsung Galaxy F22 என்ற சாம்ஸங் நிறுவனத்தின் புதிய செல்போன் இந்தியாவில் வருகை தருகிறது

Samsung Galaxy F22 என்ற சாம்ஸங் நிறுவனத்தின் புதிய செல்போன் இந்தியாவில் வருகை தருகிறது இந்திய பங்குசந்தையில் செல்போன் சேவையில் பலவிதமான ஸ்மார்ட் போன்களை உற்பத்தி செய்து…

Continue Reading →