un coup d’oeil sur la france 6th std French in Tamil-Part 3(ALF leçon 0)

un coup d’oeil sur la france 6th std French in Tamil-Part 3(ALF leçon 0)

FRENCH LANGUAGE RULES

நாம் இங்கு பிரெஞ்சு மொழியினுடைய முக்கியமான விதிமுறைகளை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் இந்த விதிமுறைகளை தாங்கள் நன்கு கற்றறிந்தால் இது தங்களை பிரென்ச் மொழியில் நிபுணராக்க உதவும்.

Share the knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *